• އަހަރެން ސިނގިރޭޓް ބުއިން ހުއްޓާލީ ކީއްވެ؟

  އަހަރެން ސިނގިރޭޓް ބުއިން ހުއްޓާލީ ކީއްވެ؟

   
  ވީއެފްސީގެ ފޯވާރޑް އަލީ އަރީޙް، 19 އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީޓީމް ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ބައިވެރިވާންފަށައިފި

  ވީއެފްސީގެ ފޯވާރޑް އަލީ އަރީޙް، 19 އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީޓީމް ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ބައިވެރިވާންފަށައިފި

   
  ޒަމާނީ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމުގައި ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ އެހީއަށް އެދި ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުން ޕްރޮޕޯސަލެއް ހުށަހަޅުއްވައިފިި

  ޒަމާނީ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމުގައި ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ އެހީއަށް އެދި ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުން ޕްރޮޕޯސަލެއް ހުށަހަޅުއްވައިފިި

   
  ޗައިނާ ސަފީރު ވައިކަރަދޫއަށް ޒިއާރަތް ކުރައްވައިފި

  ޗައިނާ ސަފީރު ވައިކަރަދޫއަށް ޒިއާރަތް ކުރައްވައިފި

   
  ޗައިނާއިން މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުޞަތު ހޯދުމަށް ޕްރޮޕޯސަލެއް ހުށަހަޅައިފި

  ޗައިނާއިން މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުޞަތު ހޯދުމަށް ޕްރޮޕޯސަލެއް ހުށަހަޅައިފި

   
  އުތުރުގައި ރިސޯޓު ހަދަން ހުޅުވާލި 5 ރަށަށް ކުރިމަތިލީ އެންމެ ފަރާތަކުން

  އުތުރުގައި ރިސޯޓު ހަދަން ހުޅުވާލި 5 ރަށަށް ކުރިމަތިލީ އެންމެ ފަރާތަކުން

   
  ޙަޤީޤީ ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ މީހުންނަކީ ކޮބާ؟

  ޙަޤީޤީ ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ މީހުންނަކީ ކޮބާ؟

   
  3ވަނަ ޑިވިޝަން 2014: ވީއެފްސީ މުބާރާތުން ކަޓައިފި

  3ވަނަ ޑިވިޝަން 2014: ވީއެފްސީ މުބާރާތުން ކަޓައިފި

   

  ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ލަފާދޭ އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑެއް އުފެއްދުމަށް ނިންމަފި

   

  3ވަނަ ޑިވިޝަން 2014: ވީއެފްސީ އާއި ޔޫތް ރެވެލިއުޝަން ބައްދަލުކުރާ މެޗް 29 ވަނަ ދުވަހު ހަވީރު

   

  ކޯރަމް ހަމަނުވެގެން، ވީއެފްސީ ހިންގާކޮެމެޓީ އިންތިހާބުކުރުން ކެންސަލް

   

  ވީއެފްސީގެ ހިންގާ ކޮމެޓީ އެކުލަވާލުން ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ސޯސިއަލް ސެންޓަރގައި

   

  އެމްޑީޕީގެ ވިޕްލައިނާއި ހިލާފުވެފައިވާތީ ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުޞަތު މެންބަރ ނާޒިމްއަށް ދީފި

   

  20 ބަނދަރު ބައްތި ހަރުކުރުމާއި ދެނެރުބައްތި ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

   
   
   
   

  އެހެނިހެން ލިޔުން