• މަޙްލަބިއްޔާ: ޢީދުދުވަހަށް ޙާއްސަ

  މަޙްލަބިއްޔާ: ޢީދުދުވަހަށް ޙާއްސަ

   
  ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތުން ހދ.އަތޮޅަށް ލިބުން ކާމިޔާބީ ފާހަގަކޮށްފި

  ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތުން ހދ.އަތޮޅަށް ލިބުން ކާމިޔާބީ ފާހަގަކޮށްފި

   
  އަތޮޅު ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

  އަތޮޅު ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

   
  ޤްރުއާން މުބާރާތުން އަތޮޅަށް 1 ވަނަ ހޯދައިދިން ދަރިވަރުންނަށް ބާއްވާ ހަފްލާ 31 ވަނަ ދުވަހު ވައިކަރަދޫގައި

  ޤްރުއާން މުބާރާތުން އަތޮޅަށް 1 ވަނަ ހޯދައިދިން ދަރިވަރުންނަށް ބާއްވާ ހަފްލާ 31 ވަނަ ދުވަހު ވައިކަރަދޫގައި

   
  ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރަކާއި ބައިބަލާ މުބާރާތެއް ބާއްވައިފި

  ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރަކާއި ބައިބަލާ މުބާރާތެއް ބާއްވައިފި

   
  ރަމަޟާން ފުޓްސަލް ކަޕް 1435 ގެ ޗެންޕިޔަން ޒިވިކްސް

  ރަމަޟާން ފުޓްސަލް ކަޕް 1435 ގެ ޗެންޕިޔަން ޒިވިކްސް

   
  ޢީދު ހުޅާއި އެކު ޢީދު ކުޅިވަރުތައް ފެށެނީ

  ޢީދު ހުޅާއި އެކު ޢީދު ކުޅިވަރުތައް ފެށެނީ

   
  ވައިކަރަދޫގައި އީދު ނަމާދު ހުސްބިމެއްގައި ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

  ވައިކަރަދޫގައި އީދު ނަމާދު ހުސްބިމެއްގައި ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

   

  އިސްރާއިލާއި ދެކޮޅަށް ވައިކަރަދޫގައި 2 ވަނަ ހަރަކާތް ބާވައިފި

   

  ވައިކަރަދޫގައި ފިޠުރު ޒަކާތް ބަހާނީ ސައްވާލުމަހުގެ ހަނދު ޘާބިޠުވުމުން

   

  ބަދިގެ ފަރުވާ ( 4 ވަނަބައި )

   

  ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން 2 ލައްކަ ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެން ޕާސްޕޯޓް ދޫކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ކުޅުދުއްފުށީގައި ފަށައިފި

   

  “ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުން ނާއިއެކު ހދ. އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން”ގެ ނަމުގައި ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިން ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގަނީ

   

  ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމެންޓްގެ ދަށުން 4 ވަޒީފާއަށް ކައުންސިލުން އިއުލާން ކޮށްފި

   
   
   
   

  އެހެނިހެން ލިޔުން