• ހދ. އަތޮޅު ފަޅުރަށްތަކުގަ 16 ދިވެހިން ވަޒީފާގައި، މިއީ މިއަތޮޅަށް ހައްޤުވަރުތޯ؟

  ހދ. އަތޮޅު ފަޅުރަށްތަކުގަ 16 ދިވެހިން ވަޒީފާގައި، މިއީ މިއަތޮޅަށް ހައްޤުވަރުތޯ؟

   
  ކަނަމަނަ އާއި ކުޑަފަރުފަސްގަނޑު ހިމެނޭ ފަޅު އެއް ޕުރޮޖެކްޓެއްގެ ދަށުން ތަރައްގީ ކުރަން ހުޅުވާލައިފި

  ކަނަމަނަ އާއި ކުޑަފަރުފަސްގަނޑު ހިމެނޭ ފަޅު އެއް ޕުރޮޖެކްޓެއްގެ ދަށުން ތަރައްގީ ކުރަން ހުޅުވާލައިފި

   
  ސުލައިމާނިއްޔާ ޕްރީީ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންގެ ދަސްވެނިވުން ބާއްވައިފި

  ސުލައިމާނިއްޔާ ޕްރީީ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންގެ ދަސްވެނިވުން ބާއްވައިފި

   
  ނޭކުރެންދޫ އެންޑް ފުޓްޝަލް ކަޕް، ޑިސެމްބަރ 6 ގައި ފަށަނީ

  ނޭކުރެންދޫ އެންޑް ފުޓްޝަލް ކަޕް، ޑިސެމްބަރ 6 ގައި ފަށަނީ

   
  އޮންލައިންކޮށް ފައިސާ ގަނެ ވިއްކަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯހެއް ވައިކަރަދޫގައި ފަށަނީ

  އޮންލައިންކޮށް ފައިސާ ގަނެ ވިއްކަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯހެއް ވައިކަރަދޫގައި ފަށަނީ

   
  ދިއްޕަރުފުޓާއި އެކު އުތުރުން 4 ރިޒޯޓެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް އިއުލާން ކޮށްފި

  ދިއްޕަރުފުޓާއި އެކު އުތުރުން 4 ރިޒޯޓެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް އިއުލާން ކޮށްފި

   
  ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޑީޖީގެ މަޤާމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސަވައިފި

  ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޑީޖީގެ މަޤާމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސަވައިފި

   
  ވެލެކްސް ބީސީ 3 އޮން 3 ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2015ގެ ނަމުގައި ބާއްވަނީ

  ވެލެކްސް ބީސީ 3 އޮން 3 ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2015ގެ ނަމުގައި ބާއްވަނީ

   

  ވައިކަރަދޫއާއި ހދ. އަތޮޅުގެ އިތުރު 5 ރަށެއްގައި، ސްޕޯޓްސް އެރީނާ އަންނަ އަހަރު ގާއިމު ކުރަނީ

   

  ބޯހިމެނުމުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ: ވައިކަރަދޫ އާބާދީގެ 56% ހިޖުރަކޮށްފި

   

  ”ބިޒްނަސް ސްޓާރޓްއަޕް ޓްރެއިންގ” ޕްރޮގްރާމެއް ވައިކަރަދޫގައި ފަށައިފި

   

  ހދ ގެ އިތުރު 2 ރަށެއްގައި އައިޑީ ކާޑުގެ ޚިދުމަތް ދޭންފަށައިފި

   

  ވައިކަރަދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުން ކޮނުނު ވަޅުގަނޑަކުން މިނި ކަށިތަކެއް ފެނިއްޖެ

   

  ކުރިނބީ ރައްޔިތުންގެ ބަޔަކު ނުކުމެ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުވައިފި

   
   
   
   

  ރިޕޯޓް

  5 ރަށާއެކު 8000 ވަޒީފާ އުފެދޭނެތަ؟

   

  ”ކުޑަފަރުފަސްގަނޑު” ގަ ފްލޯޓިންގ ރިސޯޓެއްބާ؟

   

  ސުހައިލަށް އެހީތެރިވެދެއްވާ!

   

  ބޭނުމީ 9 ބިއްލޫރި ރިސޯޓެއް ނޫނެވެ

   

  ކުޑަކުޑަ އުސްވާއަށް އެހީތެރިކަމުގެ އަތެއް ފޯރުކޮށްދެއްވާ

   
   

  އެހެނިހެން ލިޔުން